Elsektoren i Danmark - billigste elselskab

Elsektoren i Danmark - billigste elselskab
Energi

Siden 2003, hvor elmarkedet i Danmark blev liberaliseret, har man frit kunne vælge sit eget elselskab som forbruger. Hvor man før var bundet til et elselskab via sin bopæl, så kan man i dag frit vælge, hvem der leverer strømmen til hjemme boligen. Derudover blev Engrosmodellen indført i 2016, hvilket betyder at det nu er elselskabet der er ansvarlig for al kontakt med forbrugeren, såsom at oplyse om forbrug, regninger, afgifter m.fl. Dette er sket for at skabe større gennemsigtighed for forbrugerne, da mange før blev forvirrede over, at modtage to forskellige elregninger: en regning for elektriciteten fra elselskabet, og derudover endnu en separat regning fra netvirksomheden for selve transporten af elektriciteten gennem elnettet. Det er dog ikke mange danskere der på nuværende tidspunkt har gjort sig tanker omkring, hvilket elselskab der passer bedst til deres behov. Langt de fleste er bare blevet ved den oprindelige leverandør. Det er dog helt sikkert værd at give sig i kast med, da man ved at undersøge de forskellige leverandører, ofte kan spare penge.

Danmarks udvalg af elselskaber

I Danmark er der en lang række af forskellige elselskaber, som man frit kan vælge imellem som forbruger. Man betaler i realiteten til to forskellige selskaber:

- Elselskabet, som man køber strøm hos
- Netselskabet, som ejer de kabler, der bruges til at lede strømmen ud til boligerne (også kaldt elnettet)

Forbrugere kan altså frit vælge elselskab, men man kan ikke selv vælge et netselskab. Der er kun ét netselskab, som ejer kablerne ved boligerne. Men det er altid elselskabet, som man modtager sin elregning fra og det er også her, at man kan gøre sig eventuelle besparelser. Blandt de større elselskaber findes Ørsted el, Seas-NVE og Energi Fyn, mens der blandt de mindre findes selskaber som Power4U og Lokal-Energi.

I Danmark findes der omkring 150 forskellige elselskaber, der primært adskiller sig fra hinanden på punkter som pris, serviceniveau, samfundsansvar og vedvarende energi, samt grønne strømkilder. Hvor alle elselskaber er underlagt leveringspligt, hvilket vil sige at de skal levere til alle forbrugere der henvender sig til dem, så behøver de ikke tilbyde samme priser. Afhængigt af hvor man bor i Danmark kan priserne variere, og derfor anbefales det, at man undersøger priserne for netop ens egen adresse, for at være sikker på, at man finder det bedste tilbud.

Forskellige kontrakttyper

Der er to primære former for aftaler man kan indgå med elselskaberne: fast pris eller variabel pris. Kendetegnet ved aftaler med fast pris er, at man på forhånd ved, hvor meget man kommer til at betale som forbruger. Det afhænger af selve aftalen, hvor lang tid denne kontrakt løber over, men det skal være mindst tre måneder.

For aftaler med variabel pris gælder det, at prisen er gældende for en periode på under tre måneder og ændrer sig løbende på linje med priser på elbørsen. Når man i Danmark snakker om “elbørsen” refereres der oftest til NordPool. Dette er en børs, hvor man handler med strøm, og hvor elprisen fastsættes efter udbud og efterspørgsel.

Hvad skal man kigge på?

Når man først starter med at gennemse de forskellige elselskaber og deres tilbud, så er der en række ting man bør se på, for at være sikker på, at man finder det bedste tilbud til den billigste pris. For det første, så tilbyder nogle selskaber et introduktionstilbud, hvor man i den første periode starter med en fordelagtig lav elpris. Denne periode er normalt fastlagt på forhånd, så derfor er det vigtigt også at tjekke, hvor lang introduktionsperioden er, samt hvad prisen stiger til, efter denne periode er ovre. Hvis man finder ud af, at prisstigningen er så høj, at der faktisk ikke er en samlet besparelse efter introduktionsperioden er ovre, så kan det selvfølgelig ikke betale sig at skifte udbyder.

For det andet, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der som ovennævnt er to former for aftaler: fast pris og variabel pris. Ved aftaler med fast pris er det ligetil at sammenligne priser over længere perioder, mens der ved variable aftaler ikke vil være en fast pris og derfor er det vigtigt at se på to andre faktorer: bindingsperiode og længde af introduktionsperioden. Stiger prisen for meget på din variable aftale, efter introduktionsperioden er ovre, så er det vigtigt at du ikke er bundet af aftalen i lang tid. Er man indenfor en bindingsperiode, kan elselskabet nemlig opkræve et gebyr for at opsige aftalen tidligt. Gebyret kan variere, men er ofte omkring 500 kr.

Er man klar til at starte sin søgning for at finde den bedste og billigste el leverandør, så kan man tilgå hjemmesiden elpris.dk, hvor forbrugere frit kan sammenligne de forskellige elprodukter og priser for at finde det tilbud, der passer til netop deres behov. Energitilsynet, som er en offentlig og uafhængig myndighed der har til formål at overvåge energimarkedet, står bag siden elpris.dk.

Hvordan læser man en elregning?

Overordnet set, så viser elregningen, hvad ens forbrug af el koster per kWh el. Generelt betaler man omkring 2 kroner per kWh el i Danmark, men denne pris per kWh kan variere i løbet af året, da en del af strømmen i Danmark kommer fra sæsonafhængige kilder, som eksempelvis solenergi og anden form for bæredygtig energiforsyning.

Man modtager normalt fire elregninger om året. Hvis man leder efter generelle tal til sammenligning med sin egen elregning, så betaler en gennemsnitlig husholdning i Danmark, med et årligt strømforbrug på 4.000 kWh, lige omkring 1.250 kr. for elektricitet om året (uden net transport, moms og afgifter).

Når man som forbruger læser sin elregning, så er den opdelt i tre hovedelementer, som er hvad man betaler for:

- Elektricitet. Dette betales til elselskabet, som køber elektriciteten via enten elbørsen Nordpool, eller direkte fra elproducenten. Omkring 15 procent af din regning som forbruger vil gå til elselskabet.

- Nettransport: denne del af regningen opkræves af netselskabet og dækker over distributionen af elektricitet, samt transmission af strøm. Netselskaberne har hver især monopol i sine respektive lokale netområder, mens Energinet.dk har ansvar for hovednettet (transmissionsnettet). Omkring 19 procent af den samlede regning går til nettransport.

- Afgifter og moms: Denne del af regningen opkræves staten og dækker over offentlige forpligtelser, også kendt som PSO, samt elafgifter. Op til 66 procent af den samlede regning består af moms og afgifter.

Forenklet kan man derfor sige, at din regning inkluderer dit forbrug af el, en abonnementspris hos både el-selskabet og net-selskabet, samt afgifter til den danske stat.

Det er vigtigt at kunne læse og forstå elregningen, når man skal evaluere de forskellige udbydere, da der er dele af regningen man eventuelt kan spare penge på, mens andre dele vil koste det samme, ligegyldigt hvilket elselskab man benytter. Afgifter til staten, betalingen til netselskabet, samt PSO-betalingen kan man ikke spare penge på, og vil være de samme beløb hos alle elselskaber.

De billigste elselskaber

I Danmark kommer det an på, i hvilken del af landet man bor, hvor billigt man kan købe strøm. Det kan måske lyde lidt mærkværdigt, men der er faktisk en prisforskel, når man ser på priserne i henholdsvis Østdanmark og Vestdanmark.

Dette skyldes, at Sjælland er forbundet med Tyskland og Sverige gennem kabler, og derfor får en del af strømforsyningen derfra, hvor både Jylland og Fyn er forbundet med Tyskland og Sverige som foroven, men derudover også Norge. Det har betydning for prisen af elforsyning, som forbrugerne betaler i de to dele af landet.

Det skal her siges at det for mange forbrugere ikke kun handler om at finde billig strøm, men også aspekter som vedvarende energi og grøn strøm har betydning, når de evaluerer forskellige elselskaber.

Vedvarende energi og grønne elselskaber

Mange ved, at Danmark er et land, der producerer en stor mængde elektricitet og derfor kunne man let konlkudere, at landet er selvforsynende. Det er dog ikke tilfældet. En del af den strøm, der kommer ud af danske forbrugeres stikkontakter kommer oprindeligt fra andre Europæiske lande, herunder især Tyskland, Norge og Sverige, som vi er tæt forbundet med via et net af ledninger og kabler til transport af strøm. Danske forbrugere får derfor en kombination af indenlandsk el, blandet med vandkraft fra Norge, kulkraft fra Tyskland og atomkraft fra Sverige.

I Danmark arbejdes der hvert år på at gøre strømmen mere grøn, men i praksis er dette ikke tilfældet endnu. Nedenfor er den nogenlunde fordeling af strømmen på forskellige energikilder, som det ser ud idag:

- Vind, vand og sol: 58%
- Kul: 19%
- Biomasse, biogas og affald: 13%
- Naturgas: 6%
- Atomkraft: 4%

Som man kan se på listen er der en stor procentdel af energikilder man vil kalde grønne, men stadig bruger danskerne strøm fra kilder som kul og atomkraft, der ikke anses bæredygtig energiforsyning.

Hvordan skifter man elselskab i Danmark?

Det er oftest nemt og enkelt at skifte elselskab. Når man har undersøgt de forskellige muligheder på markedet og fundet frem til den udbyder man gerne vil skifte til, så kontakter man dem direkte og meddeler, at man ønsker at flytte sit elforbrug til dem. I forbindelse med dette, er der en række informationer, der er gode at have ved hånden, før man tager kontakt.

For at gøre det nemt for dig selv, og for din nye udbyder, så kan du på forhånd have følgende informationer klar:

Adressen som du ønsker, at el-selskabet skal levere elektricitet til.

Dit aftagenummer, i tilfælde af, at selskabet ikke kan finde din adresse i deres system. Aftagenummeret kan findes på dine tidligere elregning fra dit nuværende elselskab.

Startdatoen hvor du ønsker, at det nye selskab skal overtage. Dette er især vigtigt hvis du har valgt at skifte elselskab i forbindelse med flytning. I dette tilfælde er startdatoen oftest den dag, du flytter ind i din nye bolig. Hvad end du skifter selskab på grund af flytning, eller blot fordi du vil spare penge, så husk altid at tjekke, at du ikke er indenfor en bindingsperiode ved dit nuværende elselskab, så du ikke risikerer, at de opkræver dig et ekstra gebyr for tidlig opsigelse af din aftale hos dem.

Aflæs og noter tallene fra elmåleren på adressen, hvor du ønsker at din nye aftale skal være. Dette er for at sikre, at du kun ender med at betale for dit forbrug, og ikke de tidligere beboere på adressen.

Hvis muligt, så er det også en god ide at kende dit årlige elforbrug. Dette er så den nye leverandør kan beregne en pris for dig, så du kan få et nogenlunde overblik over, hvad du kan forvente at betale som kunde hos dem.

Monopol og konkurrencesituationen på elmarkedet i Danmark

Den tidligere nævnte liberalisering af elmarkedet i Danmark har medført, at der i langt mindre grad er monopol på markedet. Regningerne er gjort mere gennemskuelige og det er gjort nemt for forbrugerne at skifte mellem leverandører, samt at få overblik over deres regninger, så de bedre kan sammenligne priser. I Danmark er der endvidere leveringspligt, hvilket betyder, at elselskaberne har pligt til at levere strøm til alle kunder, der henvender sig hos dem.

Elmarkedet i Danmark er dog ikke så dynamisk som i andre lande. Historisk set har mange kunder ikke undersøgt markedet, men har i stedet valgt at blive hos det oprindelige elselskab, der er knyttet til adressen - selvom det står dem absolut frit for, selv at vælge. Dette har gjort at konkurrencen på markedet har været stagneret i en periode, da forbrugerne ikke har udnyttet deres købekraft til fulde, ved at presse elselskaberne mere på priser og services.

Husk at læse anmeldelser

Danske forbrugere er dog de seneste år begyndt at interessere sig mere for elsektoren og flere tager nu aktivt stilling til, hvilket elselskab de er knyttet til. Ikke nok med at man kan spare penge ved selv at vælge en god aftale til at starte med, man kan samtidigt spare endnu flere penge over tid, hvis man vælger et selskab med god kundeservice, der aktivt rådgiver deres kunder og løbende anbefaler de bedste aftaler til netop deres forbrug. Kunsten er, at finde disse selskaber. Her kan meninger om energileverandører

fra andre kunder, som man kan læse mange af her på siden, være en stor hjælp, da man her kan finde objektive udsagn fra forbrugere, der eksempelvis har været kunder hos et selskab i en årrække og derfor kan beskrive deres løbende kundeservice, mens andre nye kunder, kan dele deres erfaringer omkring opstartsfasen og hvor let det var at flytte sit elforbrug til den nye leverandør.

Ligegyldigt hvad der er vigtigt for netop dig - om det er billig el, den bedste kwh pris eller om selskabet fokuserer på grøn energi, så er det god praksis altid at tjekke de forskellige tilbud hos elselskaberne regelmæssigt. På denne måde sikrer du dig selv den bedste pris, og samtidig holder du selskaberne på tæerne, og påvirker dem til at starte med at konkurrere mere på pris, services, grøn energi, samt andre ting, der er vigtige for at tiltrække og fastholde kunder præcis ligesom dig.

Mere Energi