Naturgas eller biogas? Sådan forstår du forskellen

Naturgas eller biogas? Sådan forstår du forskellen
Energi

Gas er en hyppigt brugt kilde til energi, som af hensyn til klimaet er ved at blive erstattet af bæredygtige alternativer. For selvom gas er effektivt, så trækker det også en hale af ulemper efter sig. Naturgas udleder CO2 i atmosfæren, og så kan et gaslæk i værste tilfælde medføre sundhedsskader, brand og eksplosioner.

Kloden er ramt af en katastrofe, og eksperterne er ikke i tvivl: det er os mennesker, som har skabt de store klimaforandringer, som vi er vidner til i disse år. Vi må rette op og kompensere for alt det, vi har ødelagt, blandt andet gennem vores energiforbrug, som er en af de største syndere i vores klima. Vi skal til at vænne os til at opvarme boliger og fyre op i komfuret med noget andet end klimaskadelige, fossile brændstoffer.

Ser man på statistikkerne, så er der heldigvis ved at ske noget ­– også selvom mange eksperter og aktivister mener, at det ikke går hurtigt nok. Men hvad bruger vi overhovedet gas til i Danmark? Og hvor finder du de bedste kundeoplevelser, hvis du skal købe gas i tank eller på flaske? Vi hjælper dig gennem det hele her på DanskeAnmeldelser.

Hvordan bruger vi gas i Danmark?

Gas har en række forskellige egenskaber og har spillet en stor rolle i industrialiseringen. Her i landet bruger vi blandt andet gas i visse ovne og komfurer, i radiatorer og grillen. Men gas er ikke den mest klimavenlige energikilde – og i de seneste år er klimakrisen heldigvis ved at sætte præg på energistatistikkerne. For mens forbruget af fossile brændstoffer som gas og kul er faldende, ser vi ifølge de seneste opgørelser fra Energistyrelsen en stigning i produktion og forbrug af vedvarende energi.

Hvad er naturgas?

Siden 1980’erne har naturgas været vigtig for Danmark, både når det kommer til boligopvarmning og i forskellige industrier, som bruger gas. Som energikilde er naturgas kun overgået af olie.

Du skal ikke lade dig narre af navnet. For selvom naturgas er mere miljøvenligt end andre former for brændstof, så hører det stadig til i kategorien af fossile brændstoffer, fordi det udleder CO2 og dermed sætter et negativt aftryk på vores planet. Samtidig er naturgas billigere end olie, så hvis du for eksempel skifter et oliefyr ud med opvarmning af boligen ved naturgas, sparer du både på CO2-udledningen og pengepungen.

Hvordan lugter naturgas?

Egentlig har naturgas ikke en lugt. Men fordi det er så vigtigt, at man er i stand til at opdage et eventuelt gaslæk, så bliver der tilføjet et duftstof.

Hvad er biogas?

Biogas er til gengæld endnu mere klimavenligt. Ifølge Energistyrelsen i Danmark er biogasproduktionens mest positive klimaeffekt, at den kan erstatte naturfas og nedsætte vores udledning af CO2. Ligesom med andre former for gas er biogas brændbart. Udvindingen af biogas sker ved at omdanne organisk materiale som fx tang og komøg til gas og dermed spare naturen for udledningen. Biogas består af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), som kan omsættes til energi. Som Dansk Energi skriver, kan biogas blive afgørende for den grønne omstilling.

Er det farligt at bruge gas?

Gas er brændbart, og et læk kan være utrolig farligt. Hvis du lugter gas, er det vigtigt at åbne døre og vinduer, lukke for hovedhanen og kontakte din gasudbyder. Du kan finde kontaktoplysninger på selskabernes hjemmesider. Det er også vigtigt, at du undgår at bruge åben ild, og at du undlader at bruge elektriske apparater, samt tænde eller slukke for lyset lyset. Informer andre i ejendommen og forlad ejendommen.

Det er vigtigt at tage eventuelt gaslæk alvorligt, da gas kan eksplodere. Undgå at inhalere gas, da det kan medføre store konsekvenser for din sundhed.

Hvordan bruger man gas til grill?

Sommer betyder selvfølgelig, at der skal gang i havegrillen. Mens nogle grill skal fyres med kul, findes der også gasgrill. Sådan en gasgrill har ofte en gastank, og den skal naturligvis udskiftes en gang imellem.

Hvor kan jeg købe gas?

Her i landet kan du blandt andet købe gas på flasker og i tanke hos Kosan Gas. Lige meget hvor du ender med at købe gas, kan det altid betale sig at tjekke andre brugeres oplevelser med en leverandør her påDanskeAnmeldelser. På den måde undgår du måske en negativ kundeoplevelse. Vi har samlet en liste over og kundeanmeldelser af forskellige udbydere af gas her.

Mere Energi