Kristeligt Dagblad

Alle anmeldelser

Kristeligt Dagblad

100% Vil købe her igen

Anmeldelser, klager og kundeoplevelser Skriv en anmeldelse

Læs uafhængige anmeldelser, klager og oplevelser her!

Alle anmeldelser (0)

  • Ingen anmeldelser endnu!

    Find virksomheder, du har erfaring med, og skriv anmeldelser! Dine anmeldelser bidrager til et gennemsigtigt marked og forbedrer virksomhedernes pålidelighed..

Andre læste også

Logo GfK Mini-Danmark
GfK Mini-Danmark
0 anmeldelser

Når vi handler, så er der mange, som holder øje med, hvad vi handler, hvornår og følger det nøje for at se v...

Logo Digital FOTO
Digital FOTO
0 anmeldelser

Fotografering og illustrering er blevet mere populært en nogensinde før, i takt med at den teknologiske udvikling, samt globaliseringe...

Logo Blinkist
Blinkist
0 anmeldelser

Hvis man gerne vil læse eller lytte til e-bøger, så kan dette være meget dyrt. Med alle de forskellige muligheder der er t...

Logo Wype
Wype
0 anmeldelser

I butikker og på forskellige hjemmesider, kan det være svært at finde magasiner der er interessante. Udover at typen af magasiner...

Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad er en selvstændig avis med omkring 3.000 aktionærer som ejere, hvoraf Kristeligt Dagblads Fond er den største. Avisens uafhængighed er en forudsætning for journalistiskkvalitet og troværdighed.
Kristeligt Dagblads formål er ifølge vedtægterne for Kristeligt Dagblads A/S "at udgive et dagblad drevet og skrevet i en kristen ånd. Kristeligt Dagblad er og skal være uafhængig af politiskepartier, kirkelige organisationer og bevægelser. Avisen skal informere om religiøse begivenheder i ind- og udland på et evangelisk-luthersk grundlag og med økumenisk åbenhed, ligesom avisen skal tage stilling til aktuelle emner og stræbe efter at formidle nyheder på den mest mangfoldige og objektive måde."

Redaktionellemål
Med dette for øje er det Kristeligt Dagblads redaktionellemål at være landets førende dagblad på områderne tro, etik og eksistens. Nedenfor beskriver de retningslinjerne for Kristeligt Dagblads journalistiske etik, der skal læses som en fortsættelse af reglerne for god presseskik (de presseetiske retningslinjer). De skal forstås som en rettesnor. Man kan ikke formulere definitive etiske regler. Derfor opfordres alle i avisens redaktion til at være særligt opmærksomme på etiske spørgsmål og i tvivlstilfælde spørge chefredaktøren, forlaget eller nyhedsredaktøren.

Journalistikken
Journalistikken i Kristeligt Dagblad skal være saglig, ærlig og præcis. Formidling af information og holdninger er præget af ærlighed og retfærdighed. De har modet til at skelne mellem det væsentlige og det ikke-essentielle og give plads til nuancerne.

Avisen skelner mellem almindelig journalistik og andet materiale. Genrer, der adskiller sig fra almindelig journalistik, såsom redaktioner, kommentarer, anmeldelser og nyhedsanalyser, adskilles derfor fra andet materiale, enten ved placering eller ved grafisk identifikation, så læserne ikke efterlades i tvivl om materialets karakter.

Artikler
Æsker, underoverskrifter, billedtekster og lignende skal med i artiklen. Det skal fremgå tydeligt i hver artikel, hvad der er citater, og hvad der er faktuelle oplysninger. De bestræber os på at lade de forskellige parter i en sag komme til orde. Manglende indhentning af synspunkter fra en kritiseret part vil forsinke offentliggørelsen af ​​den pågældende artikel, medmindre væsentlige hensyn tilsiger øjeblikkelig offentliggørelse af artiklen. I denne sag skal det oplyses, at det ikke var muligt at høre den kritiserede part, eller at den pågældende ikke vil udtale sig.

Kristeligt Dagblads journalister går kun undercover efter særlig aftale med chefredaktøren, og de er ikke bekendt med skjulte optagelser eller andre såkaldte undercovermetoder, medmindre helt særlige forhold taler for det.
Avisen respekterer privatlivets fred. Oplysninger, der krænker privatlivets fred, bør derfor undgås, medmindre der er en væsentlig offentlig interesse i at give sådanne oplysninger.

De nævner ikke konkrete tilfælde af selvmord, selvmordsforsøg eller andre personlige ulykker, medmindre det er i offentlighedens interesse. I så fald skal omtalen være så skånsom som muligt. Kristeligt Dagblad bringer som udgangspunkt ikke navne og andre personoplysninger på mistænkte, tiltalte, tiltalte eller dømte. Der kan gøres undtagelse fra hovedreglen, hvis oplysningerne er af væsentlig offentlig interesse, eller hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf på et år eller mere.

Kristeligt Dagblad har høj sproglig etik med sober sprogbrug. Slangbegreber, herunder bandeord, bruges ikke, medmindre de har stor betydning for at dokumentere en journalistisk sammenhæng. Avisens hjemmeside og andre digitale medier linker ikke til artikler, billeder, videoer eller andet indhold i andre medier, der klart eller væsentligt krænker disse etiske retningslinjers ånd eller bogstav.

Hvad syntes du om Kristeligt Dagblad?
Din erfaring er vigtig for os. Skriv en anmeldelse idag.