1 firmaer

Gas

...

  Gas


  Energigasser er en vigtig del af energiindustrien og anvendes til en række forskellige formål, herunder madlavning og opvarmning i hjemmet. Når du skal vælge en energikilde til dit særlige formål, er det en god idé at finde ud af, hvilken type der er den rigtige for dig, og især at finde ud af, hvilken leverandør der kan opfylde dine behov. For at vi kan leve komfortabelt, er det vigtigt at have en pålidelig leverandør, der tilbyder det højeste niveau af sikkerhed og service. Har du erfaring med at bruge gas? Er du tilfreds med din leverandør, eller er der noget, du ville ønske, du vidste, før du underskrev din kontrakt? Del dine synspunkter med os, og hjælp andre med at vælge den energikilde og den leverandør, der passer bedst til dem!

  Gas

  Da brugen af atomkraft er aftagende på grund af dens negative miljøpåvirkning, anvendes gas som et bedre og supplerende alternativ. Naturgas anvendes f.eks. i husholdningerne til madlavning og udleder betydeligt mindre CO2 end f.eks. olie og kul. Efterhånden som flere og flere mennesker er blevet opmærksomme på CO2's indvirkning på miljøet, vælger mange at skifte til et mere miljøvenligt alternativ som gas. Ud over at være et mere miljøvenligt alternativ til f.eks. olie er gas også et praktisk og meget effektivt brændstof, og derfor vælger mange mennesker gas som energikilde.

  Gasser anvendes også som en type brændstof til f.eks. køretøjer eller til opvarmning af bygninger. En stor del af energiindustrien er afhængig af gas, som ikke kun bruges af husholdningerne til elektricitet og opvarmning, men også til skibsfart og fremstilling af f.eks. plast. 

  Gas kan bruges til mange forskellige formål og giver mange fordele, men der er også sikkerhedsrisici forbundet med brugen af gas. Naturgas er letantændelig og naturligt lugtløs, så der tilsættes et lugtstof til gassen for at hjælpe med at opdage lækager. I dag er lækager dog meget sjældne, og alle moderne gaskomfurer fungerer på en måde, der burde mindske risikoen for at forårsage en gasudslip ved et uheld.